ЗДРАВ ДУХ, ЗДРАВО ТЯЛО!

Магьосничеството – ­Благородна или зловеща идеология?

Окултизма, шаминизма, спиритизма и афроамериканска религия сантерия или вуду са широко разпространени сред светските общества отдалечени от религията на Буда, Мойсей, Исус и Мохамед. Духовните им практики са всъщност езически и магически. Те  разделят магията на два вида: благородна – бяла (любовна) и зловеща – черна (смъртоносна).  Проповядват, че магията когато ни носи индивидуална полза е “добра” и когато ни носи индивидуална вреда – „зла“. Дали това обслужва общественото благополучие или само индивидуалният ни егоистичен интерес? Култа към Сатаната не винаги е чисто атеистичен, а по-често е полурелигиозен, т.е. съвкупност от антирелигиозна вяра, магически ритуали и езически жертвоприношения. Последните години тази форма на култ и съответният и начин на живот са най-разпространеното учение сред народите. В основата му лежи всеотдайния стремеж към земните блага и материализма, но не и стремеж към Бог. Масово хората търсят медиоми, които да им гадаят бъдещето, на които да се доверят и през магии да си решават проблемите. За това допринасят телевизионни предавания, реклами и филми.  “Приложна магия” е американски филм от 1998 година на режисьора Грифин Дюн и  “Приключенията на Мерлин” е британски телевизионен сериал, който стартира по Би Би Си през 2008 г. с 13 епизода. Цели движения, които в миналото са се укривали днес явно проповядват спиритизъм (привикване и вселяване на духове – джинове) през магически ритуали.  Спиритизма е инструмент за вселяване на чисто психологически, но и психосоматични заболявания. Много от полудяванията и самоубийствата се дължат именно на него. Според известните авторитетни религии общества, които приемат ясновидството за окуражаване и разкриване на невидимото, а магията за добродетел се разлагат от духовният и морален упадък, от  умножаващите се психически и физически болести, от вътрешните си подозрения, страхове, интриги, раздори, саморазправа и алчност. С подстрекаванията си към интриги и потайни отмъщения ясновидството и магьосничеството предизвикват хаос и болести и играят много важна роля в самоунищожението на обществото.

Свещената книга на християните и евреите (Стария завет на) Библията забранява магическите и гадателски практики. Тя забранява включително и баенето като има предвид разпространеното по онова време баене на магически заклинания. Библията за разлика от Корана и преданията на Мохамед не предлага и молитвени текстове против магии. Но Св.Кипрян изневерил на традицията и съчинил молитва против магии, в която подробно споменава какви греховни постижения е имал чрез магията, но се отказал от тази практика и се покаял. Повечето християнски духовници приели молитвата му за ерес и вероотстъпничество.

“Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог ти дава, недей се учи да вършиш мерзостите на тамошните народи. Да не се намира сред тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, някой чародей, астролог, гадател или омайник, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, запитвач на мъртвите, защото всеки, който върши тези дела е омразен на Господа.”     (Стар завет, Второзаконие 18:9-15).

Въпреки всичко това някой корумпирани служители на Църквата – свещеници, монаси, калугерки си позволяват магически практики и се обучават на окултното тайно познание от апокрифни книги. Една от тях е “Голямата книга на магията” – предлагаща магически практики, заклинания и билколечение.

Свещената книга на мюсюлманите – Корана категорично забранява вярата в астрологията, гаданието и правенето на магии, но не забранява отстраняването на магии, зли духове и баенето на молитви “рук’я” с цел изцеление и успех. Коранът и преданията на Пророка дори предлагат молитвени текстове против тези негативни влияния.

“И последваха онова, което сатаните разправяха против владението на Сулайман. И не бе Сулайман неверник, ала сатаните бяха, учеха хората на магия и на онова, което във Вавилон бе низпослано на ангелите Харут и Марут. Не учеха никого, докато и двамата не му кажат: “Ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник!” И [хората] се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му, ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който го избере, не ще има дял за него в отвъдния живот. Колко лошо е онова, за което продадоха душите си, ако знаеха!”         (Корана 2: 102)

“И когато магьосниците дойдоха, Муса им каза: “Мятайте, каквото ще мятате!”. И когато метнаха, Муса каза: “Магията е това, което вие донесохте. Аллах ще я провали. Аллах никога не поправя делата на сеещите развала. И утвърждава Аллах истината със Своите Слова, дори престъпниците да възненавиждат това.”        (Корана 10:80-82)

В хадис от достоверния сборник на Муслим Мухаммед казва: “Ако човек отиде при гадател, пита го за нещо и той приеме за верен отговора му, намаза на такъв човек няма да бъде приет в продължение на четиридесет дена”.     (Муслим, 1751)

Мухаммед е казал също: “Който вярва в носители на зло (угурсуз), който гадае или ходи при гадатели, който прави магия или за когото се прави (по негова воля) той не е от нас. Който отиде при гадател и приеме за вярно казаното от него, той е отрекъл низпосланото на Мухаммед (Свещеният Коран – Исляма)”.   (Беззар)

Ислямските текстове са категорични, че няма съвместимост между вяра и окултизъм, между гадания и вяра, между молитви и магии. Но това не означава, че няма светски мюсюлмани и самозвани ходжи отклонили се от религията и поели по пътя на сатанизма. Една от забранените окултни книги е “Ялдъз Знаме” – предлагаща астрологически гадания и магически практики. Религиозните ислямски текстове са толкова недвусмислени в забрана на окултизма, ясновидството и магьосничеството, че определят магьосниците като неверници и ги плашат с задгробен Ад (Джехеннем). По религиозния закон – шерият съдебната власт наказва със смъртно наказание всеки човек занимаващ се с доказани магически практики. Опитните магьосници се занимават и с ясновидство, което служи като параван на магьосничеството. Ето защо повечето ясновидци (врачки, гледачи) след добро опознаване  и заплащане предлагат магически практики за решаване на проблеми.

Независимо дали религията забранява магическите практики хуманен дълг на всеки ЧОВЕК е да се пази от извършването и поръчването на такава насилствена и пагубна дейност. Отмъщенията водят до самоунищожение на обществото, а прошката и любовта до неговото самосъхранение. Насилието има временен ефект, който се връща като бумеранг с тройна сила към извършителят му. С НАСИЛИЕ ХУБОСТ НЕ СТАВА! Нека не забравяме, че магиите умопомрачават и кодират в подсъзнанието системен стрес, който убива не само духа, но и тялото на човека. Има ли нещо по – зловещо от това самоунищожение на човечеството?!