ЗДРАВ ДУХ, ЗДРАВО ТЯЛО!

Можем ли да си изградим психо защита?

Изчистването на магиите изисква много усилия, солиден опит, жертвоготовност и стриктно спазване на психологически особености, особено, ако са силни и имат давност. А предпазването е много по-лесно.

Вярата и стресът са две противоположни състояния на мисълта, които се направляват, чрез внушения. Положителните емоции на вярата се подсилват и направляват чрез положителни слова и искания, които служат за щитове пред злите сили. Тази практика е общоприета във всички религии. Атеистите и сатанистите също ползват позитивността и силата на словото за постигане на цели, но без наложени критерии, религиозни призиви и ритуали. В борбата срещу стреса първите поставят духовното пред материалното, а вторите за целта трупат по всевъзможен път материални блага. Всеки един от тях ползва доброжелания или прокълнавания.

Според анкета на Нюзуик 72% от американците признават ефикасността на молитвата и твърдят, че тя улеснява процеса на оздравяване, дори когато научните методи са безсилни. Проучване проведено във Великобритания и САЩ също достига до изводът, че молитвата намалява оплакванията на пациентите и ускорява процеса на възстановяване. Тя е средство за борба с пагубните последици от страха и отчаянието и служи за положително емоционално захранване или само захранване. Укрепвайки по този начин духовното здраве на човека сърдечната и настойчива молитва въздейства положително на имунната система и цялото тяло.

Според съвременните учени 80% от заболяванията въпреки физиологичното им изражение са с психологичен произход и ги наричат “психосоматични”.

Не бива да търсим постоянно вина за неуспехите си в съседа, роднината, колегата или привидните си приятели. “Не е виновен само този, който удря шамара, ала и този, който позволява да бъде ударен!”. Чрез силата на вярата, силата на благопожеланията (молитвите) и силата на емоциите, вие можете да убедите собственото си подсъзнание и да го подготвите да възпроизвежда положителни интуиции и предчувствия, които ще ви превърнат в магнит на позитивни обстоятелства и събития.

“Молитвата (стига да е сърдечна, емоционална, настоятелна, натрапчива) е оръжието на вярващия!”