ЗДРАВ ДУХ, ЗДРАВО ТЯЛО!

Как действат чуждите мисли от разстояние

От древни времена хората са знаели силата на молитвите и доброжеланията, а също така и силата на заклинанията и проклятията. Чрез тях те отразявали своята добронамерена или злонамерена психическа нагласа спрямо себеподобните. “Добро утро!”, “На добър път!”, “Приятна работа!”, “Пожелавам ви успех!” са едни от най-употребяемите в положителна насока. “Да го погълне земята!”, “Без пукнат грош да остане!”, “Хубаво да не види!”, “От болести да не се отърва!” са също така с широка употреба, но в отрицателна насока.

Всички тези изрази – на доброжелания или прокълнаване, когато са подкрепени със съответната емоция оказват влияние на събеседниците или на отдалечените от нас хора. Ето защо употребата им сред хората никога не е стихвала от древността до съвремието ни. Този факт има своето обяснение.

Мислите на другите въздействат върху нас в много по-голяма степен, отколкото предполагаме. Те са като вещи и при това с много силно въздействие. Настойчивите ни мисли създават така нареченото внушение. То може да бъде както самовнушение, така и атакуващо целенасочено внушение.

Чрез силата на непосредствените мисловни вълни и колебания на вашия мозък вие можете да оказвате мощно въздействие върху умовете на другите. Мисловните вълни, преднамерено насочени от вашия ум към друго лице могат да му окажат огромно въздействие и без негово присъствие. Психическото въздействие може да бъде пряко и телепатично. За повечето хора съществуването на телепатията е безспорен факт като рентгеновите лъчи или безжичния телефон. Всъщност човечеството винаги е вярвало във възможността да се предават мисли от разстояние, а последните опити в областта на телепатията укрепиха тази вяра.

По време на магическите си ритуали в определени часове и дни, пред димящи билки, подсилващи емоционалната нагласа, върху определени вещи, символизиращи връзката със субекта и желанието, много хора влияят мощно и негативно от разстояние със слово и мисъл върху незащитени себеподобни. Те си изливат злобата и прокълнават конкретен човек, който в последствие се превръща в тяхна жертва. Обикновено използват нощните часове, когато човек спи и е по-податлив на външни внушения. Така те му натрапват своето послание за раздяла, за любов, за болест…  Събуждайки се, подсъзнанието на жертвата е захранено със шестото чувство, или интуицията, или предчувствието, че ще има провал, раздяла, болест. Тези натрапчиви телепатични послания обсебват психиката на жертвата и влияят на поведението и организма й. Пострадалият не е в състояние да се самоконтролира и лекарските предписания не са в състояние да изчистят подсъзнанието му. Те използват медикаменти на химическа основа, които са от полза толкова, доколкото потискат временно изблиците на емоции и агресивността в пациента.

Откъс от книгата “Телепатичната атака на магията и нейното лечение” на Али Шуган под псевдонима “Авицена Гузински”. Откъса е публикуван и от в-к. “Врачка”, бр.8, 27 януари 2009 г.